Undervalg +

Våre verdier

I Bugge Plastikkirurgi AS jobber vi ut fra et sett felles verdivurderinger som gir retning for våre handlinger og vår adferd. Verdiene påvirker hvordan vi behandler våre pasienter, kolleger og hvordan vi forholder oss til samfunnet rundt oss.
  • Vi står for kvalitet i alle deler av virksomheten

  • Vi arbeider for å gi pasientene et optimalt resultat

  • Vi skal alltid gi våre pasienter trygghet og nærhet

  • Oppfølging av pasienter er sentralt for vår virksomhet

  • Vi står for ærlighet, integritet, respekt og samhandling
Skriv ut