• Uforpliktende
    konsultasjon:
*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen
Undervalg +

Oppfølgingsprogram

Dr. Bugge følger deg personlig gjennom alle faser
Et svært vesentlig argument for å velge nettopp Bugge Plastikkirurgi er at du hos oss er sikret at det er Dr. Bugge personlig, Norges mest etterspurte plastikkirurg, som gjennomfører konsultasjonen med deg, som opererer deg og som du fritt kontakter i ettertid - døgnet rundt, om noe skulle inntreffe. De første etterkontrollene hos oss utføres normalt av en erfaren lege eller en sykepleier som også bisto Dr. Bugge ved din operasjon, eller av Dr. Bugge selv. Dr. Bugge ønsker også å se deg etter ca 6 mnd. Vi mener vår nære personlige oppfølging bidrar til å redusere misforståelser og komplikasjoner og det gjør at du føler deg trygg.

Trygg oppfølging på operasjonsdagen
Våre erfarne leger og sykepleiere passer på deg når du våkner opp etter operasjonen. Du vil alltid ha noen som tar hånd om deg som du også kan spørre. Til å begynne med vil du være litt omtåket, men du kvikner raskt til.

Blant markedets beste oppfølgingsprogram med hyppige kontroller i tiden etter operasjonen
For oss er det helt avgjørende at du også får en tett oppfølging etter operasjonen slik at du hele tiden føler deg trygg og slik at resultatet blir best mulig. Derfor velger vi å følge opp våre pasienter hyppig. Vårt oppfølgingsprogram innebærer at vi normalt gjennomfører kontroller 2 dager, 7 dager, 14 dager og et halvt år etter operasjonen. Oftere ved behov.

Du vil også ha anledning til å ringe oss døgnet rundt ved øyeblikkelig hjelp situasjoner. ”Etterbehandling” innebærer blant annet at vi rettleder deg i riktig taping og riktig bruk av eventuelle kompressjonsplagg samt sårstell ved behov. Dette er viktig for å oppnå best mulig resultat. Erfaringsmessig har du også spørsmål det er nyttig å få drøftet når du kommer til kontroll.
Skriv ut