Bugge Plastikkirurgi DA
@Copyright Bugge Plastikkirurgi AS 2017 - E-post: post@buggeplastikkirurgi.no - Telefon: 41 44 44 44
Hvem kan opereres
Vårt utgangspunkt er at alle friske, fullt utviklede kvinner som har behov, kan få gjennomført brystreduksjon/løft-operasjon hos oss. Det er svært få av de kvinnene som henvender seg til Bugge og som ønsker denne operasjonen som ikke egner seg, om du ikke er svært overvektig. Bugge vil ved konsultasjonen gi deg sine synspunkter.

Alle plastikkirurger i Norge er underlagt strenge etiske regler for plastikkirurgi, utarbeidet i samarbeid med Den Norske Legeforening. Pasienter under 18 år skal ikke tilbys kosmetiske operasjoner, herunder brystreduksjon/løft.

De siste to ukene før operasjonen må du unngå medisiner som virker inn på blodets levringsevne.

Les mer om hvilke forhold som tilsier at man ikke bør opereres her: (Link til det som står nedenfor her).
(Kommer her nedenfor)
Medikamenter som virker inn på blodets leveringsevne er medikamenter som inneholder acetylsalisylsyre (Globoid, Novid, Albyl, Dispril, Globentyl), betennelsesdempende midler (antiflogistika som Voltaren, Naprosyn, Ibux mfl.) samt vitamin-E i store doser og enkelte naturpreparater. Spør oss dersom du bruker noe av dette. Kvinner som bruker slike medisiner pga. hjerte-kar sykdom og bør benytte det kontinuerlig, tilbys ikke operasjon pga økt blødningsrisiko.

Operasjonen utføres ikke når man er forkjølet med fuktig hoste eller har annen infeksjon.

Du må ikke ha betennelse/sår i huden på brystet.

Amming må være avsluttet minst seks måneder før eventuell operasjon.

Pasienten må ha mulighet til å ta det helt med ro i minst en uke etter operasjonen. Mødre med små barn må altså ha hjelp etter inngrepet.

Vi opererer ikke kvinner som er i psykisk ubalanse, misbruker alkohol eller medikamenter eller har spiseforstyrrelser. Kvinner som har hatt spiseforstyrrelse må fremlegge erklæring fra behandlende psykolog eller lege om at dette er tilbakelagt og at det ikke er til hinder for å gjennomgå brystløft.

Du bør tenke nøye gjennom hvorvidt du ønsker en brystreduksjon/løft før du endelig bestemmer deg. En konsultasjon hos Dr. Bugge er imidlertid noe du kan bestille selv om du er i tvil om du faktisk ønsker å få gjennomført en brystreduksjon/løft. Bugge vil ikke legge noe press på deg verken i den ene eller andre retning.

Brystreduksjon/løft og amming
Din evne til å amme påvirkes ofte av de vanligste teknikkene. Om du antar at du vil få behov for å amme etter operasjonen, må du opplyse Dr. Bugge om det. Bugge kan da benytte metoder som knapt nok påvirker din evne til å amme. Du bør vente i 6 måneder etter at ammingen er avsluttet med å gjennomføre en brystreduksjon/løft-operasjon.

Brystløft kombinert med brystforstørrelse
Som nevnt er dette en meget vanlig kombinasjon. Spesielt gjelder dette kvinner som har relativt små, tomme og hengende bryster og ønsker større volum og vakrere bryster. Samtidig som Dr. Bugge utfører brystløftet legger han da inn proteser for å øke brystenes volum. Ofte er dette å anbefale da det gir en bedre fasong på brystene. Ref. (link til brystforstørrelse).
Brystreduksjon/løft for pasienter i hele landet
Bugge Plastikkirurgi har konsultasjoner og opererer i Oslo og våre kontroller gjennomføres i Oslo. Vi har pasienter fra hele landet (og utlandet). Ta kontakt om du ønsker bistand med å finne hotell i nærheten av vår operasjonsstue.

Om du bor i Bergen, sørger vi for at Dr. Bugge opererer deg der. Vi samarbeider nært med Fana Medisinske senter (link til Fana medisinske senter).

Ta deg tid før du bestemmer deg

Bugge vil på ingen måte presse deg til å ta konkrete valg angående gjennomføringen av operasjonene i konsultasjonen eller senere. En brystreduksjon/løft er noe man bør tenke nøye gjennom. Derfor er det helt normalt at man bruker noe tid etter konsultasjonstimen på å tenke gjennom hvorvidt man ønsker det.

Flere årsaker til ønske om brystløft/reduksjon
Det er flere årsaker til at kvinner ønsker bryster med mindre vekt og størrelse og høyere og vakrere fasong. Tunge og store bryster utvikler ofte mye heng og de kan også gi smerter i skulde og nakke. Tunge, store bryster kan også gi hudirritasjon under brystene og plagsomme søkk etter BH-stroppen. Brystene kan også virke hemmende på fysiske og sosiale aktiviteter. Over 2000 kvinner i Norge gjennomfører årlig brystreduksjon. Mye har skjedd med hensyn til operasjonsmetodene i de seneste årene