Bugge Plastikkirurgi DA
@Copyright Bugge Plastikkirurgi AS 2017 - E-post: post@buggeplastikkirurgi.no - Telefon: 41 44 44 44
For oss er det helt avgjørende at alle våre pasienter blir svært godt fornøyde. Derfor har vi valgt å tilby garantiordninger som er blant markedets beste.

Livstidsgaranti fra proteseleverandøren:

Bugge Plastikkirurgi benytter bare leverandører som gir sine brystinnlegg livstidsgaranti. Selve produktet erstattes av produsenten ved eventuelle feil, men ikke operasjonskostnaden.

Tidligere ble det hevdet at proteser alltid måtte byttes ut etter en gitt tid. Det er altså ikke tilfelle med de protesene vi benytter oss av i dag. Brystforstørrelse gjennomført hos oss vil kunne vare livet ut. Imidlertid anbefaler vi likevel å skifte protesene etter ca 20 år da disse over svært lang tid kan få tretthetsbrudd. I løpet av de neste 20 årene vil man sannsynligvis også optimalisere kvaliteten ennå mer.

Kostnadsfri ny operasjon ved eventuelle komplikasjoner
Komplikasjoner oppstår som nevnt svært sjelden. Om det f. eks. forekommer etterblødninger eller infeksjon som nødvendiggjør ny operasjon, utføres dette kostnadsfritt for pasienten.

Garanti som gjelder fra Bugge Plastikkirurgi i de første 5 årene etter første gangs innleggelse av silikonproteser hos oss:
1. Vi vil kostnadsfritt foreta utskifting av skadede proteser når dette påvises med MR.
2. Vi vil kostnadsfritt fjerne protesene hvis du angrer på inngrepet foretatt hos oss. Dette vil gjelde uavhengig av årsaken til at du angrer.
3. Kostnadsfri operasjon av hard kapseldannelse (Baker grad 3 og 4.) Garantien forlenges ikke etter dette, heller ikke ved bytte av proteser til en annen størrelse.
4. Garantien gjelder selv etter graviditet og amming.
5. Garantien gjelder for alle proteser benyttet ved vår klinikk.
6.Garantien gjelder for alle pasienter som har fått innlagt proteser ved Bugge Plastikkirurgi DA etter 1/1-2011.

Ved bytte av eldre silikoninnlegg med eller uten korreksjoner, gis 1 års garanti ved hard kapseldannelse (Baker grad 3 og 4)

For at garantiordningen skal være gyldig må du som pasient:
• Følge våre pålegg i forbindelse med operasjonen
• Omgående ta kontakt med, og stille til undersøkelse hos oss dersom du mener noe er galt

Garantien gjelder kun for operasjoner som utføres ved Bugge Plastikkirurgi og dekker ikke kostnader for operasjoner som eventuelt utføres ved andre klinikker.