Bugge Plastikkirurgi DA
@Copyright Bugge Plastikkirurgi AS 2017 - E-post: post@buggeplastikkirurgi.no - Telefon: 41 44 44 44
Et team som kjenner hverandre godt og har samarbeidet i flere år gir også sikkerhet, trygghet og gode resultater. Det er tilfellet for vårt team i Bugge Plastikkirurgi.

Vi har kjent hverandre lenge og vet at vi fungerer godt sammen, vi trives på jobb sammen og har et felles verdigrunnlag som betyr mye for oss alle.

Vi har også erfart at vår ro og harmoni smitter over på våre pasienter som gir oss tilbakemeldinger om at de følger seg meget godt ivaretatt hos oss. Det er tilbakemeldinger som betyr mye for oss.