Bugge Plastikkirurgi DA
@Copyright Bugge Plastikkirurgi AS 2017 - E-post: post@buggeplastikkirurgi.no - Telefon: 41 44 44 44
Store indre kjønnslepper kan være medfødt eller ervervet som følge av rask vektøkning, kronisk irritasjon eller hormonpåvirkning.

Store indre kjønnslepper kan gi både funksjonelt og kosmetisk besvær.
De synes ofte svært tydelig i stående der de kan henge betydelig lenger ned enn de ytre kjønnsleppene.

De vil ofte kunne gi ubehag ved bruk av tettsittende klær, ved sport eller seksuell aktivitet. Svært mange oppfatter det som kosmetisk skjemmende.

Om operasjonen:

Vanligvis fjernes ytre del av de indre kjønnsleppene slik at de kommer akkurat innenfor de ytre i stående. Tilpasning og symmetri er viktig. Alternativt kan det fjernes en kile.

Man vil oppnå både en funksjonell og en betydelig kosmetisk gevinst ved en indre kjønnsleppeplastikk.