Bugge Plastikkirurgi DA
@Copyright Bugge Plastikkirurgi AS 2017 - E-post: post@buggeplastikkirurgi.no - Telefon: 41 44 44 44
Ved en neseoperasjon kan nesens ytre form og størrelse i stor grad endres i forhold til ditt ønske, slik at du får en nese du blir mer fornøyd med. Kosmetiske neseoperasjoner er svært vanlig i dag.
Korreksjon av ørnenese, nesetipp, ytre og indre skjevheter kan gjøres. I visse tilfeller gjøres det også oppbygging.

Det kreves omfattende medisinsk erfaring å endre din nese i henhold til dine ønsker. Dialogen mellom deg og Bugge er viktig. Det er sentralt at dere forstår hverandre og at du ikke har urealistiske forventninger til det resultatet som det faktisk er mulig å oppnå. Derfor vil Bugge gå nøye gjennom dette med deg ved konsultasjonen.

Dr. Bugge er en av få plastiske kirurger i Norge som blant annet har spesialisert seg innenfor ansiktskirurgi og neseplastikk. Han har lang erfaring innen dette krevende området. De fleste inngrep foretas inne i nesen gjennom neseborene og etterlater da ikke synlige arr.

Om operasjonen:

En kosmetisk neseoperasjon tar sikte på å endre utseende på nesen ved å forandre ben og bruskstrukturer. Huden bevares intakt. Man kan ofte rette opp skjeve neserygger, nesen kan gjøres smalere og asymmetri kan rettes opp. Ved gamle skader, kan det også være skjevheter innvendig som fører til nedsatt luftpassasje. Resultatet av en slik operasjon er avhengig av utgangspunktet; tykkelse og form av ben, brusk, underhud, hud samt arvelige faktorer, ansiktsform og alder.