Bugge Plastikkirurgi DA
@Copyright Bugge Plastikkirurgi AS 2017 - E-post: post@buggeplastikkirurgi.no - Telefon: 41 44 44 44
Dr. Bugge er en av få plastiske kirurger i Norge som blant annet har spesialisert seg innenfor ansiktkirurgi. Han har lang erfaring innen dette krevende området. Ansiktkirurgi setter helt spesiell krav fordi resultatene av operasjonene er svært synlige. Presisjon og ekstrem nøyaktighet er derfor helt essensielt når det gjelder denne typen kirurgi.

Dialogen mellom deg og Bugge er også meget viktig. Det er sentralt at dere forstår hverandre og at du ikke har urealistiske forventninger til det resultatet som det faktisk er mulig å oppnå. Derfor vil Bugge gå nøye gjennom dette med deg ved konsultasjonen.

Se våre ansiktsoperasjoner: